Ngiti

Sa araw-araw ay makatatanggap ka ng maraming ngiti at pagbati. May mga ngiti mula sa mga bagong kakilala at maging sa mga dati mo nang kasama.

Pero mag-ingat ka sana. Mag-ingat palagi dahil hindi lahat ng ngiti ay umaabot hanggang sa kanilang mga mata. Hindi lahat ng pagbati ay nangangahulugang ikinalulugod kang makita.

May mga ngiting nagiging pag-irap sa sandaling ikaw ay kumurap. May mga ngiting labas lahat ng ngipin ngunit lumalabas din ang pangil na handa kang kagatin kapag ikaw ay nakalingat. At may mga ngiting naglalaman ng napakaraming lihim.

Sa araw-araw ay makakatanggap ka ng napakaraming ngiti at pagbati. Ngunit sana, kahit hindi mo alam kung totoo ba o hindi ang kanilang ipinapakita, magawa mo pa ring gumanti ng ngiti at pagbati...


At hindi maging gaya ng nakararami.


You Might Also Like

0 comments